Kontakt

ZDRUŽENIE NÁČELNÍKOV OBECNÝCH A MESTSKÝCH POLÍCIÍ SLOVENSKA

Adresa: Jarková č.24, 080 68 Prešov

Mgr. Ján Andrejko, PhD.
prezident Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii SR
náčelník mestskej polície v Prešove

Tel.: 051/3100 309
Mobil: 0905 306 265
E-mail: jan.andrejko@presov.sk

Sekretariát náčelníka MsP:
E-mail: mestska.policia@presov.sk

mapa