europol

Október – mesiac počítačovej bezpečnosti

Mesiac október je európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti, pri tejto príležitosti aj tento rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá sa koná v celej Európe. Cieľom je zvýšiť povedomie občanov o hrozbách počítačovej bezpečnosti, podporiť kybernetickú bezpečnosť medzi občanmi a organizáciami a poskytnúť zdroje informácií na ochranu v online prostredí prostredníctvom vzdelávania a zdieľania Viac