Október – mesiac počítačovej bezpečnosti

Mesiac október je európskym mesiacom počítačovej bezpečnosti, pri tejto príležitosti aj tento
rok Európska únia realizuje kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia občanov, ktorá sa
koná v celej Európe. Cieľom je zvýšiť povedomie občanov o hrozbách počítačovej
bezpečnosti, podporiť kybernetickú bezpečnosť medzi občanmi a organizáciami a poskytnúť
zdroje informácií na ochranu v online prostredí prostredníctvom vzdelávania a zdieľania
osvedčených postupov. Počas tretieho októbrového týždňa Európske stredisko pre boj proti
počítačovej kriminalite spolu s Europolom, s ktorým má Európska sieť na predchádzanie
trestnej činnosti (EUCPN) veľmi dobré vzťahy, spúšťa spoločnú informačnú kampaň na
zvyšovanie povedomia občanov o počítačových podvodoch v mene hesla: „Prevezmite
kontrolu nad digitálnym životom. Nebuďte obeťou počítačových podvodov!“
Uvádzame 7 najčastejších online finančných podvodov spolu s návodom ako sa im vyhnúť.
Počítačoví kriminálnici neustále hľadajú spôsoby, ako sa obohatiť na úkor iných. Jednotlivci a
organizácie sa často stávajú obeťami podvodov, ktoré zahŕňajú rôzne formy techník
sociálneho inžinierstva, kde požadované informácie získavajú od osôb miesto vniknutia do
systému.

Tieto druhy podvodov sú typickým príkladom toho ako ľahko môžu kybernetickí útočníci
ovplyvňovať psychológiu a vnímanie ľudí. Nižšie uvedené tipy sú pomôckou ako sa chrániť.
Povedomie je vaša najlepšia obrana!

Všeobecné tipy:
• Pravidelne kontrolujte svoje online účty.
• Pravidelne kontrolujte svoj bankový účet a nahláste podozrivú aktivitu svojej banke.
• Vykonávajte online platby iba na zabezpečených webových stránkach (pozrite sa na paneli
URL pre zámok a https) a používajte zabezpečené pripojenia (vyberte mobilnú sieť namiesto
verejnej siete Wi-Fi).
• Vaša banka Vás nikdy nepožiada o citlivé informácie ako sú napríklad Váš online účet alebo
osobné doklady cez telefón alebo e-mail.
• Ak ponuka znie príliš lákavo na to, aby to bola pravda, je to s najväčšou pravdepodobnosťou
vždy podvod.
• Majte svoje osobné údaje zabezpečené a dbajte na ich bezpečnosť.
• Buďte veľmi opatrní, koľko osobných informácií zdieľate na stránkach sociálnych sietí.
Podvodníci môžu použiť Vaše informácie a obrázky na vytvorenie falošnej identity alebo sa
takto pre nich stanete ľahko terčom podvodu.
• Ak si myslíte, že ste podrobnosti o svojom účte poskytli podvodníkovi, okamžite kontaktujte
svoju banku.
• Vždy nahláste akékoľvek podozrenie z podvodu na políciu, aj keď ste sa nestali obeťou
podvodu.

Bližšie informácie o každom zo siedmich online finančných podvodoch Vám budeme
poskytovať pravidelne každý deň od 17.- 23.10.2018 na našej facebookovej stránke Prevencia
kriminality (odkaz: https://sk-sk.facebook.com/prevenciakriminality).